Начальний посібник «Основи проектування організації дорожньо-будівельних робіт»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Начальний посібник  «Основи проектування організації 
дорожньо-будівельних робіт»
Анотація пропозиції :
Транспортний університет в м. Київ виконав теоретичні 
дослідження в області проектування організації дорожньо-
будівельних робіт. В результаті проведених досліджень був 
написаний навчальний посібник. Автори підручника шукають 
інвесторів для його видання.
Опис пропозиції:
Навчальний посібник розроблений на основі діючої законодавчої 
та нормативної бази у будівельному виробництві. Структурно 
він складається з двох частин. В першій частині наведена 
законодавча і нормативна база, яка слугує основою для розробки 
проекту організації будівництва (ПОБ) і проекту виконання робіт 
(ПВР). В другій частині приведено ряд змін та доповнень, які 
удосконалюють процес виконання курсових, дипломних проектів та 
магістерських наукових робіт. Авторами узагальнений досвід 
курсового і дипломного проектування за напрямом організації 
і економіки дорожнього будівництва, а також враховані галузеві 
методики  складання проектів організації будівельного виробництва.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Навчальні посібники в області організації будівельного виробництва 
практично відсутні на ринку. В пропонованому навчальному посібнику 
враховані останні зміни в нормативно-законодавчому полі, а також 
сучасні тенденції розвитку дорожньо-будівельної галузі.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання. 
2.8.6. Дорожня справа / системи управління. 
9.5. Довідкові матеріали.
11.1. Моделі соціально-економічного розвитку, 
економічні аспекти.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Навчальний посібник підготовлено до друку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна, подано заявку на отримання авторського права в 
2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Навчальний посбіник буде корисним для студентів і 
фахівців дорожньо-будівельної сфери

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа, підприємства і організації дорожньої 
галузі, органи державного управління автомобільними дорогами
Область діяльності партнера:
освітні послуги, управління автомобільними дорогами
Задачі партнера:
використання підручника для навчання студентів і педагогічної 
роботи та для підвищення кваліфікації фахівців підприємств 
і організацій дорожньої галузі
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Ліпський Григорій Євгенович, 
Соколова Наталія Михайлівна, 
Харченко Анна Миколаївна
Відділ/Департамент:
Кафедра управління виробництвом і майном
Телефон:
280-7909
E-mail:
206uvim@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович