Начальний посібник «Охорона праці в галузі транспортного будівництва»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Начальний посібник  «Охорона праці в галузі транспортного 
будівництва»
Анотація пропозиції :
Транспортний університет в м. Київ виконав теоретичні дослідження 
в області охорони праці в галузі транспортного будівництва. 
В результаті проведених досліджень був написаний навчальний посібник. 
Автори посібника шукають інвесторів для його видання.
Опис пропозиції:
Навчальний посібник «Охорона праці в галузі транспортного будівництва» 
присвячений питанням охорони праці стосовно конкретної галузі і 
особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців.
«Охорона праці в галузі» – нормативна дисципліна, яка вивчається в 
вищих закладах з метою формування у майбутніх фахівців знань щодо 
стану і проблем охорони праці в галузі, складових і функціонування 
системи управління охороною праці та методів і засобів забезпечення 
умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними 
законодавчими та іншими нормативно-правовими актами. Вивчення курсу 
є завершальним етапом формування спеціаліста / магістра відповідно 
до кваліфікаційних вимог до випускників вузів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Навчальні посібники з охорони праці в галузі транспортного будівництва 
практично відсутні на ринку. В пропонованому навчальному посібнику 
враховані останні зміни в нормативно-законодавчому полі, а також 
враховані галузеві особливості здійснення заходів з охорони праці 
на об’єктах транспортного будівництва.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання. 
2.8.6. Дорожня справа / системи управління. 
9.5. Довідкові матеріали.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Підготовлений до друку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
подано заявку на отримання авторського права в 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Навчальний посбіник буде корисним для студентів і фахівців 
дорожньо-будівельної сфери

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа, підприємства і організації дорожньої галузі, 
органи державного управління автомобільними дорогами
Область діяльності партнера:
освітні послуги, управління автомобільними дорогами
Задачі партнера:
використання підручника для навчання студентів і педагогічної роботи 
та для підвищення кваліфікації фахівців підприємств і організацій 
дорожньої галузі
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Харченко Анна Миколаївна
Відділ/Департамент:
Кафедра управління виробництвом і майном
Телефон:
280-7909
E-mail:
206uvim@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович