Начальний посібник «Будівництво та експлуатація інженерних мереж»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Начальний посібник  «Будівництво та експлуатація інженерних 
мереж»
Анотація пропозиції :
Транспортний університет в м. Київ виконав теоретичні 
дослідження в області будівництва та експлуатації інженерних 
мереж. В результаті проведених досліджень був написаний 
навчальний посібник. Автори підручника шукають інвесторів 
для його видання та розповсюдження.
Опис пропозиції:
Навчальний посібник «Будівництво та експлуатація інженерних 
мереж» присвячений питанням  раціонального влаштування, 
безпечної експлуатації та прокладання підземних мереж, які 
служать для забезпечення доріг водою та різними видами енергії, 
а також для відведення стічних вод. Інженерні мережі є одним з 
основних елементів функціонування дорожньої інфраструктури.
Метою вивчення дисципліни «Будівництво та експлуатація інженерних 
мереж» є підготовка фахівця, який повинен оволодіти знаннями, 
пов’язаними з вирішенням питань прокладання, експлуатації і 
взаємного впливу мереж різного призначення між собою. У процесі 
опрацювання навчального посібника читачі здобувають досвід 
проектування інженерних мереж, знайомляться з прийомами вибору 
оптимального варіанта прокладання інженерних комунікацій в 
дорожньо-будівельному виробництві.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Навчальні посібники в області будівництва та експлуатації 
інженерних мереж в дорожньо-будівельному виробництві практично 
відсутні на ринку. В пропонованому навчальному посібнику 
враховані останні зміни в нормативно-законодавчому полі, а 
також сучасні тенденції розвитку дорожньо-будівельної галузі.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання. 
2.8.6. Дорожня справа / системи управління. 
9.5. Довідкові матеріали.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Підготовлений до друку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
подано заявку на отримання авторського права в 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
навчальний посбіник буде корисним для студентів і фахівців 
дорожньо-будівельної сфери

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа, підприємства і організації дорожньої 
галузі, органи державного управління автомобільними дорогами
Область діяльності партнера:
освітні послуги, управління автомобільними дорогами
Задачі партнера:
використання підручника для навчання студентів і педагогічної 
роботи та для підвищення кваліфікації фахівців підприємств і 
організацій дорожньої галузі
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м.Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Славінська Олена Сергіївна
Відділ/Департамент:
Кафедра управління виробництвом і майном
Телефон:
280-7909
E-mail:
206uvim@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович