Монографія «Управління оборотними коштами в умовах невизначеності»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Монографія «Управління оборотними коштами в умовах невизначеності»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують монографію з висвітленням 
науково-методичних засад планування оборотних коштів підприємств 
автомобільного транспорту в умовах невизначеності. У науковій праці 
здійснено аналіз сучасних тенденцій управління оборотними коштами, 
фінансовими ризиками та розроблено теоретичні, методичні, прикладні 
основи планування фондів обігу. Автори шукають зацікавлених у 
видавництві та розповсюдженні монографії для викладачів, аспірантів 
вищих навчальних закладів
Опис пропозиції:
Розглянуто значення оборотних коштів в ефективному функціонуванні 
підприємств транспорту. Проаналізовано та систематизовано різні 
підходи та методики щодо управління фондами обігу на підприємствах 
автомобільного транспорту. Розроблено: модель планування руху 
грошових коштів на автобусних підприємствах; механізм оперативного 
управління високоліквідними оборотними коштами; алгоритми планування 
параметрів кредитної політики та моделювання оперативного плану 
перевезень вантажних автотранспортних підприємств. Це дозволить 
знизити рівень ризику втрати платоспроможності автотранспортними 
підприємствами, забезпечити їх стабільне функціонування та 
конкурентоспроможність на ринку
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропоновано авторський підхід оперативного управління високоліквідними 
активами, планування руху грошових коштів, розробки та реалізації 
кредитної політики автотранспортних підприємств України в контексті 
їх розвитку
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
copyright

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання монографії для навчання студентів і педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:

Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.Суворова,1
Місто/Країна:
м. Київ
Контактна особа (ПІБ):
Масалітіна В.В.
Відділ/Департамент:
кафедра фінансів, обліку та аудиту
Телефон:
280-99-37 280-99-31
E-mail:
fin2006@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв М.М