Монографія «Механіка конструкцій вітроенергетичних установок»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Монографія «Механіка конструкцій вітроенергетичних установок».
Анотація пропозиції :
ВНЗ технічного профілю з м. Києва пропонує монографію, в якій представлені 
результати досліджень з проблеми комп’ютерного моделювання механіки конструкцій 
вітроенергетичних установок. Автори шукають зацікавлених у видавництві та 
розповсюдженні наукової праці для студентів, аспірантів, наукових та інженерно-
технічних спеціалістів, які займаються дослідженнями статики і динаміки конструкцій 
вітроенергетичних установок.
Опис пропозиції:
В монографії представлені результати досліджень з проблеми комп’ютерного моделювання 
механіки конструкцій вітроенергетичних установок. Описаний системний підхід до 
проблеми моделювання штатних та позаштатних ситуацій функціонування вітроенергетичних 
установок у режимах простого і складного обертання їх ротора з урахуванням дії 
аеродинамічних потоків і гігроскопічних сил інерції. Розглядаються критичні стани 
системи, пов’язані з порушенням міцності її конструкції, втратою стійкості рівноваги, 
біфуркаційного випинання і резонансними коливаннями. Розрахунок ротора під дією 
аеродинамічних сил здійснюється в припущенні стаціонарності потоків, при цьому однак 
вибираються самі несприятливі значення кутів атаки і діючих вітрових потоків.
Викладені методологічні рекомендації до вибору конструктивних схем і проектування 
раціональних характеристик високо потужних вітроенергетичних установок, які 
включають одно- і багато опорні башти, двох-, трьох- і багатолопатеві  ротори, 
наявність підкріплюючих ребер у лопатей, вибір раціональної товщини стінки та 
місць їх локального збільшення.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропоновані методологічні рекомендації до вибору конструктивних схем і проектування 
раціональних характеристик високопотужних ВЕУ.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання.
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Подано заявку на отримання авторського права в 2015 р.
Коментарі:
Подано заявку на отримання авторського права в 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги 
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
1. Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання монографії для навчання студентів і проведення наукової роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Гуляєв Валерій Іванович
Відділ/Департамент:
Кафедра вищої математики
Телефон:
284-71-09
Факс:
284-71-09
E-mail:
valery@gulyayev.com.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович