Монографія «Історія автомобільного транспорту в Україні»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Монографія «Історія автомобільного транспорту в Україні»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують монографію, в 
якій висвітлено розвиток автомобіля й автомобільного транспорту 
в Україні. Монографія містить схеми, рисунки, таблиці, які 
логічно доповнюють викладений матеріал та полегшують його 
засвоєння. Автори шукають зацікавлених у видавництві та 
розповсюдженні монографії для студентів, магістрів, аспірантів 
автодорожніх, технічних та економічних вищих навчальних закладів.
Опис пропозиції:
Висвітлено широке коло питань, пов’язаних із становленням та 
еволюцією транспорту на теренах України з найдавніших часів 
до сьогодення. На основі обширного інформативно-аналітичного 
матеріалу подано основні аспекти динаміки розвитку 
автомобільного транспорту. Розглянуто історичні коріння його 
появи в Україні та світі, процес налагодження виробництва, 
його роль у створенні необхідних умов для ефективного 
функціонування суспільного виробництва та комплексного 
розвитку всіх його галузей у сучасних умовах.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
На прикладі історії та розвитку Національного транспортного 
університету формується у студентів знання про концептуальні 
проблеми підготовки фахівців автотранспортної справи в Україні.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
подана заявка на отримання свідоцтва про реєстрацію 
авторського права
Коментарі:
подана заявка на отримання свідоцтва про реєстрацію 
авторського права в 2015 р

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Хорошун Б.І.
Відділ/Департамент:
кафедра теорії та історії держави і права
Телефон:
284-68-07
E-mail:
ludmila.ntu@mail.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович