Монографія «Фундаменталізація професійної підготовки у вимірі європейського освітянського простору»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Монографія «Фундаменталізація професійної підготовки у 
вимірі європейського освітянського простору»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету м. Києва пропонують монографію 
«Фундаменталізація професійної підготовки у вимірі 
європейського освітянського простору» присвячена проблемам 
вдосконалення професійної підготовки фахівців у європейських 
та вітчизняних вищих навчальних закладах у вимірі Європейського 
освітянського просторуШукаємо партнерів у сфері освітніх послуг.
Опис пропозиції:
Показана роль Болонського процесу як важливого засобу 
фундаменталізації професійної підготовки; зазначена роль 
гуманітарної складової у фундаменталізації вищої технічної 
освіти, міждисциплінарної інтеграції як одного із ефективних 
засобів фундаменталізації вищої освіти.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Концептуальна модель підготовки фахівців у вищому технічному 
навчальному закладі. Досвід Національного транспортного 
університету  у впровадженні інноваційних технологій у процес 
підготовки інженерних кадрів, у реалізації положень Болонської 
декларації (кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу).
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна
Рекомендовано Вченою радою Національного транспортного 
університету  протокол № 5 від 31 травня 2013 року    
ISBN  978-966-632-184-1

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання підручника для навчання студентів, 
аспірантів та здобувачів  та  педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:

Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова,1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Балагура Олена Олександрівна
Відділ/Департамент:
Кафедра філософії та педагогіки
Телефон:
2805265
E-mail:
boo-boo@i.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович