Монографія «Фундаменталізація професійної підготовки у вимірі Європейського освітянського простору»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Монографія «Фундаменталізація професійної підготовки у 
вимірі Європейського освітянського простору»
Анотація пропозиції :
Фахівці ВНЗ м. Києва пропонують монографію, присвячену 
проблемам вдосконалення професійної підготовки фахівців у 
європейських та вітчизняних вищих навчальних закладах у 
вимірі Європейського освітянського простору. Книга 
розрахована на викладачів, науковців, фахівців в галузі 
професійної підготовки. Автори шукають зацікавлених у 
видавництві та розповсюдженні навчального посібника для 
магістрів та аспірантів.
Опис пропозиції:
Висвітлено комплекс питань, пов’язаних з розробкою та 
запровадженням інноваційних освітянських технологій, з 
поглибленням міжнародного науково-технічного співробітництва, 
формуванням Європейського науково-дослідного простору. 
Показана роль Болонського процесу як важливого засобу 
фундаменталізації професійної підготовки; розроблена 
концептуальна модель підготовки фахівців у вищому технічному 
навчальному закладі; показана роль гуманітарної складової 
у фундаменталізації вищої технічної освіти, міждисциплінарної 
інтеграції як одного з ефективних засобів фундаменталізації 
вищої освіти; розкриті процесний та системний принципи 
управління якістю вищої освіти.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Висвітлено досвід Національного транспортного університету у 
впровадженні інноваційних технологій у процес підготовки 
інженерних кадрів, у реалізації положень Болонської декларації, 
зокрема, кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№52052 від 07.11. 2013

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Хорошун Б.І.
Відділ/Департамент:
кафедра теорії та історії держави і права
Телефон:
284-68-07
E-mail:
ludmila.ntu@mail.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович