Монографія «Формування маркетингової домінанти в стратегії розвитку автотранспортного підприємства»

Опис пропозиції: Монографія складається з трьох частин: теоретичних
аспектів формування та реалізації маркетингової складової стратегії
розвитку автотранспортних підприємств, аналізу сучасної практики
застосування інструментарію маркетингу на підприємствах автотранспорту
в Україні та визначення напрямів удосконалення маркетингу в діяльності
підприємств автомобільного транспорту в сучасних умовах. Монографія
розрахована на науковців, працівників автомобільного транспорту,
аспірантів та студентів транспортних закладів вищої освіти.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: В монографії
систематизовано відомості та знання різних напрямків для досягнення
основної мети – формування маркетингової домінанти в стратегії
розвитку автотранспортного підприємства
Тип шуканого партнера: Науково-дослідні установи, автотранспортні
підприємства, освітні установи
Область діяльності партнера:
Науково-дослідна, виробнича, освітня
Задачі, що стоять перед партнером: Використання монографії
для підвищення ефективності діяльності транспортних підприємств
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.