Монографія «Феномен релігійної девіації: теретичні нариси»

Опис пропозиції: У монографії компетентно і зважено аналізується феномен
релігійної девіації (переважно на прикладі християнства): його природа,
соціокультурна детермінація, функції; охарактеризовані девіантогенні впливи
релігійного середовища; показана специфіка релігійних норм і санкцій та їх
зв’язок із релігійно-девіантною поведінкою; виділені основні типи і форми
релігійних девіацій. Простежено відмінність між специфічними відхиленнями
від встановлених релігійних, конфесійно-визначених норм і проявами
загальносоціальних девіацій в релігійній сфері.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Орієнтація на творчий та
індивідуальний підхід
Тип шуканого партнера: освітня установа
Область діяльності партнера:освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання наукових матеріалів під
час вивчення навчальної дисципліни «Релігієзнавство», «Філософія», «Девіантологія».
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.