Моніторинг енергетичної ефективності вантажних автотранспортних засобів (АТЗ)

1. Загальний опис:
Заголовок:
Моніторинг енергетичної ефективності вантажних автотранспортних 
засобів (АТЗ)
Анотація пропозиції :
Кафедра «Транспортні технології» Національного транспортного 
університету може розробити методику моніторингу енергетичної 
ефективності вантажних АТЗ, яка є частиною методології управління 
технологічною модернізацією автотранспорту. Роботи виконуються на 
замовлення власників транспортних засобів, а також маркетингових 
департаментів підприємств, проектних організацій і консалтингових 
компаній в галузі розробки (впровадження, удосконалення) 
транспортних технологій.
Опис пропозиції:
Методика маркетингового моніторингу заснована на електронних 
таблицях, які забезпечують збір, обробку, зберігання, автоматизовані 
розрахунки і систематизацію детальних характеристик АТЗ, які 
використовуються при обґрунтуванні нового рухомого складу. Також 
розробка включає в себе алгоритм збору і обробки технічної інформації 
про нові автотранспортні засоби у кожному сегменті ринку, розрахункові 
схеми тестових рухових операцій і математичні моделі визначення 
показника енергетичної ефективності АТЗ, а також їх співставлення 
у групах конкуруючих зразків. Метою моніторингу є оцінка та 
прогнозування придатності технічних параметрів АТЗ, які пропонуються 
на ринку, до енерго- і ресурсозберігаючих транспортних технологій. 
Кафедра має фахівців з науковим та практичним досвідом організації 
вантажних перевезень на автомобільному транспорті, які можуть 
виконати цю роботу.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
На відміну від існуючих, дана методика моніторингу АТЗ базується 
не на противитратному, а на енерго- і ресурсозберігаючому підході 
до відтворення автотранспортних послуг при кожному оновленні рухомого 
складу. Застосування даної методики і електронних таблиць в рамках 
методології технологічної модернізації автотранспорту дозволяє 
забезпечити не лише оперативне формування проектів організації 
доставки вантажів, а і довгострокове підвищення конкурентоздатності 
майбутніх транспортних пропозицій шляхом обґрунтування інноваційних 
рішень з урахуванням виробничої результативності техніко-технологічних 
новацій.
Технологічні ключові слова:
Новий рухомий склад, вантажні перевезення, енерговитратність, 
моніторинг, енергетична ефективність.
Додаткова інформація:
Електронні таблиці розробляються за допомогою пакету EXCEL в рамках 
сегменту ринку АТЗ або типорозмірних рядів.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проведено маркетингові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Авторські права

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1.2. Перевезення автотранспортом. 
6.8 Енергозбереження. 
9.3.5. Консалтинг.
Існуючі та потенційні області застосування:
Автомобільні перевезення. Перспектива: змішані перевезення.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Транспортні підприємства, консалтингові компанії.
Область діяльності партнера:
Автомобільні перевезення вантажів, консалтинг.
Задачі партнера:
Фінансування та практична реалізація.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет 
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Суворова 1,
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Хабутдінов Рамазан Абдулайович
Відділ/Департамент:
Кафедра транспортних технологій
Телефон:
(044) 280-38-19
E-mail:
ttkafedra@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович