Модель організації мультимодальних вантажних перевезень у міжнародному сполученні

Опис пропозиції: Нова модель організації мультимодальних
вантажних перевезень у міжнародному сполученні забезпечує:
– розв’язання задачі оптимізації міжнародних вантажних перевезень;
– розв’язання задачі раціонального використання парку транспортних
засобів.
Пропонується поетапне рішення цих задач, а саме – на початку розрахунок
оптимальних планів вантажних перевезень, а потім на їх підставі
закріплення за ними наявних у підприємства транспортних засобів.
Пропонуються нові підходи, орієнтовані на використання засобів і
методів сучасних прогресивних технологій, що дозволить значною мірою
підвищити ефективність міжнародних вантажних перевезень.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Нові методи
вирішення задач оптимізації міжнародних вантажних перевезень
забезпечують наступні переваги перед аналогами:
– мінімізація витрат на транспортування до 10 %;
– максимально повне використання вантажопідйомності транспортного
засобу в логістиці;
– забезпечення кратності партії вантажу, що транспортується, одиницям
замовлення, відправки і складування;
– зниження часу на виконання транспортних перевезень до 35 %;
– доставка вантажів точно в строк.
Тип шуканого партнера: Автотранспортні підприємства дорожньо-
транспортного комплексу України; транспортно-експедиційні підприємства;
виробничі підприємства з транспортними підрозділами; логістичні компанії.
Область діяльності партнера: перевезення вантажів та пасажирів;
логістичне планування автоперевезень.
Задачі, що стоять перед партнером: оптимізація вантажних перевезень
на виробничому підприємстві та раціональному закріпленню його
рухомого складу.
Країни яким надається перевага: Україна, Білорусь, Польща, країни СНД.
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.