Методика збільшення ресурсу використання універсальної моторно-трансмісійної оливи

Опис пропозиції: Сутність методу – дана методика викладена у вигляді послідовності
певних процесів (попередня оцінка обраних зразків НМ (наномодифікаторів) та визначення
найбільш ефективного серед них; проведення лабораторних триботехнічних випробувань
та порівняльний аналіз отриманих результатів щодо ефективності використання
стандартизованої оливи та дослідної оливи з оптимальною концентрацією НМ).
Для можливості застосування данної методики необхідно дотримуватись рекомендацій
щодо проведення натурних випробувань в реальних умовах експлуатації підконтрольних
транспортних засобів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Використання даної методики представлено
у вигляді алгоритму проведення відбору проб моторно-трансмісійних олив. Рекомендовано
обрати групу підконтрольних транспортних засобів (ПТЗ) у кількості не менше двох
одиниць.
Тип шуканого партнера: технічні заводи по виробництву мастильних матеріалів та
експлуатаційні підприємтва
Область діяльності партнера: машинобудування, автомобільна, металооброблювальна
галузі
Задачі, що стоять перед партнером: практична реалізація
Країни яким надається перевага: Україна, країни ЄС
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.