Методика запровадження партнерства підприємств перевізників автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту парків автомобільних транспортних засобів

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методика запровадження партнерства підприємств перевізників автомобільного 
транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту парків 
автомобільних транспортних засобів
Анотація пропозиції :
Вищий навчальний заклад, м. Києва, пропонує обгрунтування вибору, з подальшою 
реалізацією, варіантів партнерства підприємств перевізників автомобільного 
транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту парків 
автомобільних транспортних засобів.
Опис пропозиції:
Укрупнення виробничих систем підприємств перевізників автомобільного транспорту 
на основі партнерства останніх у розвитку виробничих систем і/або збільшення 
обсягів замовлень на надання послуг із технічного обслуговування та ремонту 
автомобільних транспортних засобів, які надходять із одного джерела (партнерства), 
дає змогу забезпечити параметри якості транспортного обслуговування на рівні, 
що вимагається, при одночасному скороченні відповідних витрат. За варіанти 
партнерства зокрема розглядаються: організаційне партнерствo перевізників та 
формування на базі одного з них окремо, або кількох, виробничо-технічної бази; 
організаційне комплексне укрупнення; партнерство з вже існуючими організаціями 
автосервісу тощо.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Ефективність запропонованої методики досягається за рахунок розроблених моделей 
управління партнерством підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем 
технічного обслуговування та ремонту парків автомобільних транспортних засобів із 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Технологічні ключові слова:
1.3.3 Використання в сфері транспорту та логістики; 
1.3.10 системи управління технічним обслуговуванням; 
2.8.3 логістика; 2.8.5 автодорожний транспорт; 
2.9 технології пасажирських і вантажних перевезень.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Очікування свідоцтва про авторські права
Коментарі:
Очікування свідоцтва про авторські права

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
7.5.4 Авторемонтні майстерні; 
9.1.2 перевезення автотранспортом; 
9.1.5 транспортні засоби, транспортне устаткування і запчастини.
Існуючі та потенційні області застосування:
Методика може бути застосована підприємствами автомобільного транспорту 
і підприємствами будь-якої галузевої приналежності, які мають власні 
парки автомобільних транспортних засобів.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Технічна кооперація та фінансування  подальших досліджень.
Область діяльності партнера:
Підприємствами автомобільного транспорту і підприємствами будь-якої 
галузевої приналежності, які мають власні парки автомобільних транспортних 
засобів.
Задачі партнера:
Фінансування подальших досліджень та адаптація 
методики до потреб замовника
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова 1
Місто/Країна:
м. Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Воркут  Тетяна Анатоліївна
Відділ/Департамент:
Кафедра транспортного права та логістики
Телефон:
044 254 43 26
E-mail:
hrysjuk@.ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович