Методика визначення закономірностей функціонування мережі автомобільних доріг загального користування України

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методика визначення закономірностей функціонування мережі автомобільних 
доріг загального користування України
Анотація пропозиції :
Фахівцями технічного університету м. Києва пропонується методика 
визначення закономірностей функціонування мережі автомобільних доріг 
загального користування, що можуть бути покладені в основу теорії 
управління транспортними процесами, розвитку методів оцінки транспортно-
експлуатаційного стану автомобільних доріг та його впливу на розвиток 
регіонів країни. Автори шукають партнерів для реалізації спільних проектів
по удосконаленню функціонування мережі автомобільних доріг
Опис пропозиції:
Робота виконана в напрямку заходів щодо підвищення ефективності 
функціонування мережі автомобільних доріг. Транспортно-експлуатаційний 
стан мережі автомобільних доріг впливає на соціально-економічний 
розвиток. Тому, при визначенні ефективності функціонування мережі 
автомобільних доріг, мають бути використані показники, що характеризують 
результати цього впливу на показники функціонування економіки та 
суспільства країни, а також її окремих регіонів. Таким чином, для 
оцінки ефективності функціонування мережі автомобільних доріг потрібною 
є розробка показників, що характеризують: прямий ефект; непрямий ефект; 
додатковий суспільний ефект від розвитку мережі місцевих автомобільних 
доріг, а також комплексний суспільно-економічний ефект. Отримані 
результати пропонуються для створення системи управління функціонуванням 
мережі автомобільних доріг на основі запропонованих новітніх технологій 
управління транспортними процесами. Очікувані результати відповідають 
досягненням світового рівня наукової думки з питань забезпечення 
ефективного функціонування мережі автомобільних доріг.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Підвищення ефективності функціонування мережі автомобільних доріг 
загального користування дозволить зробити конкурентоздатною економіки 
країни серед інших держав ЄС.
Технологічні ключові слова:
2.8. Транспортна інфраструктура
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Коментарі:
Отримано патент України №41868 от 19.01.2012 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Транспортні технології, транспортні системи, перевезення, 
автомобільні дороги

3.Співробітництво:
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства автомобільного транспорту, законодавчі органи, ВУЗи
Область діяльності партнера:
автомобілебудування
Задачі партнера:
впровадження методики
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
м. Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Поліщук Володимир Петрович
Відділ/Департамент:
кафедра ТС та БДР
Телефон:
044 280-48-85
E-mail:
v_polischuk@mail.ru
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович