Методика визначення витрати енергії метробусів з гібридною силовою установкою при русі на маршруті

Опис пропозиції: Для оцінки паливної економічності широко використовують їздові цикли, коли
швидкість руху змінюється по певній залежності. В той час, як визначення тягово-швидкісних
властивостей відбувається на твердих, чистих, сухих ділянках доріг з гарним зчепленням при
повній подачі палива та постійному зростанні швидкості.
Головною метою розробки методики визначення витрати енегрії метробусів з гібридною силовою
установкою (ГСУ) при русі на маршруті є покращення транспортної ситуації у великих містах.
Для моделювання метробуса із ГСУ з врахуванням алгоритму керування використовувалась середовище
розробки MatLab Simulink. Відповідно до структурної схеми гібридного метробуса з ГСУ
паралельного типу, була реалізована математична модель.
Пропонується методичні положення щодо визначення експлуатаційних властивостей метробусів в
реальних умовах руху.
Продавець технології має багаторічний досвід за напрямком з удосконалення конструкції та
покращення експлуатаційних властивостей вантажних та пасажирських автомобілів (підтвердженням
цього є патенти та свідоцтва).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Впровадження запропонованих методичних положень
дозволяє забезпечити замовника методичними матеріалами що підвищують експлуатаційні властивості
метробусів з врахуванням реальних швидкісних режимів руху. Завдяки використанню методичних
положень зростає експлуатаційні швидкість метробуса та знижується витрата палива.
Тип шуканого партнера: Установа. Міністерство освіти та науки України, освітні та навчальні
заклади технічного напряму, індивідуальні автотранспортні підприємства.
Область діяльності партнера: Освіта, транспорт, машинобудування.
Країни яким надається перевага: Україна.
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.