Методика визначення протизношувальних, протизадирних та антифрикційних властивостей досліджуваних олив

Опис пропозиції: Сутність методу – дана методика викладена у вигляді послідовності
певних процесів (попередня оцінка суміші фулереноподібних структур С60 – С70 при
компаундуванні з нейтральною базовою оливою І-40А); проведення лабораторних
триботехнічних випробувань та порівняльний аналіз отриманих результатів щодо
ефективності використання стандартизованої оливи та дослідної оливи з оптимальною
концентрацією НМ). Для можливості застосування данної методики необхідно дотримуватись
рекомендацій щодо проведення натурних випробувань в реальних умовах експлуатації
підконтрольних транспортних засобів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Використання даної методики представлено у вигляді проведених експериментальних
досліджень, які вказують на достатньо високу ефективність роботи мастильного матеріалу
з додаванням фулереноподібних структур С60 – С70.
Тип шуканого партнера: технічні заводи по виробництву мастильних матеріалів та
експлуатаційні підприємтва
Область діяльності партнера: машинобудування, автомобільна, металооброблювальна галузі
Задачі, що стоять перед партнером: практична реалізація
Країни яким надається перевага: Україна, країни ЄС
Уповноважена особа: М.М.Дмитрієв