Методика визначення оптимальної концентрації наномодифікатора в універсальних моторно-трансмісійних оливах

Опис пропозиції: проблематику мащення вузлів тертя не можна
відокремлювати від вивчення взаємодії мастильного матеріалу з
металевою поверхнею контактних пар і впливу на цю взаємодію
структурних факторів металу й активних компонентів та добавок
до змащувальних матеріалів. Дослідження такої взаємодії з
визначенням сил тертя і зносостійкості трибосполучень дозволить
оптимізувати структуру і хімічний склад елементів трибосистеми.
Виходячи із вищезазначеного було створено методику для подальшої
можливості розробки технологічних рекомендацій щодо введення в
базові оливи добавок.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Зважаючи на проведений
попередній огляд досліджень по вирішенню проблеми підвищення зносостійкості
вузлів транспортних засобів, а також уникнення схоплювання 1-го і 2-го роду
в більш жорстких навантажувальних і температурних умовах дана методика дає
можливості для подальшої розробки технологічних рекомендацій щодо введення
в базові оливи добавок в умовах виробництва мастильних матеріалів.
Тип шуканого партнера: технічні заводи по виготовленню мастильних
матеріалів, наукові установи по дослідженню триботехнічних характеристик
мастильних матеріалів
Область діяльності партнера: машинобудування, автомобілебудування,
виготовлення мастильних матеріалів
Задачі, що стоять перед партнером: практична реалізація
Країни яким надається перевага: Україна, країни ЄС
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.