Методика визначення оптимального маршруту руху за критерієм привабливості

Опис пропозиції: Методика реалізується шляхом застосування комп’ютерної програми на стадії життєвого циклу процесу планування та перевезення. Програма розроблена з використанням математичного апарату теорії нечітких множин, опираючись на неповну та неточну інформацію, отриману від експертів – учасників процесу перевезення. Практичним результатом методики є автоматизація процесу вибору маршрутів руху, які відповідають вимогам клієнтів щодо підвищення якості транспортного обслуговування і зниження затрат. Якість транспортного обслуговування оцінюється за основними характеристиками, як то пропускна здатність МТК, рівень інформаційного забезпечення, рівень безпеки на маршруті тощо. Використання результатів розрахунків та вибір оптимального міжнародного маршруту за критерієм привабливості дає змогу уникнути багатьох ризикових ситуацій та забезпечує ефективне виконання перевезення.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Методика щодо визначення оптимального маршруту руху за критерієм привабливості поєднуєі необхідний інструментарій для кількісного і якісного аналізу перевезення на дорогах класу М та дорогах категорії Е та автомобільних маршрутах МТК. Особливістю комп’ютерної програми є можливість роботи з недостовірною інформацією та можливість внесення необхідних коригувань та доповнень на вимогу споживача. Використання методики визначення маршруту за критерієм привабливості маршрутів дозволяє оперативно розширювати список продукційних правил задля задоволення вимог клієнта щодо якості обслуговування. Можливе підвищення ефективності перевезення на 7-15% за умови використання методики.

Тип шуканого партнера: освітня установа, автотранспортне підприємство, логістична компанія.

Область діяльності партнера: для педагогічної діяльності, перевезення вантажів, логістичне планування перевезень.

Задачі, що стоять перед партнером: оптимізація вантажних перевезень у міжнародному сполученні.

Країни, яким надається перевага: Україна, Білорусь, Польща країни СНД.

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович