Методика визначення мастильних та антифрикційних властивостей олив на основі оцінки їх реологічних характеристик в нестаціонарних умовах мащення

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методика визначення мастильних та антифрикційних властивостей олив на основі 
оцінки їх реологічних характеристик в нестаціонарних умовах мащення
Анотація пропозиції :
Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету в м. Києві 
розроблено методику визначення мастильних та антифрикційних властивостей олив 
на основі оцінки їх реологічних характеристик в нестаціонарних умовах мащення. 
Науковці зацікавлені в співпраці з підприємствами по виготовленню та вдосконаленню 
мастильних матеріалів та науковими установами, які займаються науковими розробками 
в даному  напрямку.
Опис пропозиції:
За результатами реалізації даної методики стало можливим запропонувати таблицю 
зі значеннями гранично допустимих показників моторних олив, по досягненні яких 
подальша експлуатація даного класу мастильних матеріалів є небезпечною для 
трибосполучень двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ). Так потрапляння в оливу 5% 
палива зменшує її в'язкість на 15 - 18%, а температуру спалаху  - на 30%. Не 
допускається потрапляння в оливу більше 5% палива і рекомендується проводити 
заміну оливи, якщо її в'язкість зміниться у більшу або меншу сторону на 20 - 25 % 
від в'язкості оливи у стані постачання.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Встановлено, що з підвищенням в'язкості оливи зростає втрата двигуном потужності 
на подолання сил тертя, погіршується прокачуваність і розтікання оливи, зменшуються 
значення тепла, відведеного оливою від поверхні тертя. Надмірне збільшення в'язкості 
оливи може порушувати її нормальну циркуляцію в двигуні та не забезпечувати достатнє 
мащення трибосполучень.
Технологічні ключові слова:
2.8.5. Автодорожний транспорт
3.4.2. Неорганічні речовини
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
10.2.3. Екологія
4.7.2. Паливна технологія
Додаткова інформація:
Реалізація завдань методики виконується у три етапи: на першому етапі визначається 
величина зміни в’язкості моторної оливи при напрацюванні, на другому - визначення 
величини зміни в’язкості моторної оливи в залежності від температури, в заключному 
- визначення величини зміни в’язкості  палива. За показниками в'язкості та в'язкістно-
температурними характеристиками можна вираховувати зусилля, яке необхідне для 
обертання колінвалу ДВЗ.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №54825 Україна. Науковий твір 
«Методика визначення мастильних та антифрикційних властивостей олив на основі оцінки 
їх реологічних характеристик в нестаціонарних умовах мащення» / М.Ф.Дмитриченко, 
О.М.Білякович, А.М.Савчук, О.А.Міланенко, В.І.Лізанець, Ю.О.Туриця. - № 55166 заявл. 
13.03.2014; зареєстр. 16.05.2014.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1. Матеріали і хімікати 
8.3. Промислове устаткування і машини
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Запропонована методика може бути використана заводами-виробниками технічних масел та 
науковими установами, які працюють в сфері вирішення даної проблематики.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
заводи-виробники технічних масел,наукові установи  по дослідженню мастильних матеріалів.
Область діяльності партнера:
заводи-виготівники мастильних матеріалів.
Задачі партнера:
практична реалізація.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни ЄС

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ
Контактна особа (ПІБ):
Савчук Анатолій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства
Телефон:
(044) 280-18-86
E-mail:
tolik_savchuk@bigmir.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович