Методика визначення ефективності мащення олив за кінетикою швидкісних, навантажувальних, температурних чинників та динамікою надходження мастильного матеріалу в зону контакту

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методика визначення ефективності мащення олив за кінетикою 
швидкісних, навантажувальних, температурних чинників та 
динамікою надходження мастильного матеріалу в зону контакту
Анотація пропозиції :
Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету 
в м. Києві розроблено методику визначення ефективності мащення 
олив за кінетикою швидкісних, навантажувальних, температурних 
чинників та динамікою надходження мастильного матеріалу в зону 
контакту, яка може застосовуватися в сфері виготовлення технічних 
мастильних матеріалів з метою вдосконалення техніки мащення. 
Науковці зацікавлені в співпраці з підприємствами по виготовленню 
та вдосконаленню мастильних матеріалів.
Опис пропозиції:
Застосування даної методики на основі аналізу рівня взаємозв’язку 
триботехнічних параметрів дає можливість визначити оптимальні 
режими експлуатації вузлів тертя з метою подальшої оптимізації 
роботи машин та механізмів та врахування конструктивних особливостей 
на стадії інженерного проектування деталей.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Результати комплексних досліджень за означеною методикою сприятимуть 
оптимізації терміну раціонального використання та підбору елементів 
досліджуваних трибосистем (вузлів та агрегатів). 
Дана  методика може бути впроваджена в наукових інститутах по 
дослідженню проблем стану деталей машин і механізмів та 
підприємствах-виготівниках деталей машин та механізмів.
Технологічні ключові слова:
2.8.5. Автодорожний транспорт
3.4.2. Неорганічні речовини
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
Додаткова інформація:
На основі досліджень про ефективність мастильної дії різних за 
експлуатаційними характеристиками мастильних матеріалів свідчить 
кінетика формування товщини мастильного шару в центральній зоні 
контакту. Саме за зміною даного параметру можливо спрогнозувати 
режим мастильної дії в контакті, перехід трибосистеми до режиму 
заїдання, зміну реологічних властивостей оливи – факторів, які 
визначають довговічність вузлів тертя.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
проводяться подальші дослідження ефективності  мастильної дії 
олив різного призначення.
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54824 Україна. 
Науковий твір “ Методика визначення ефективності мащення олив за 
кінетикою швидкісних, навантажувальних, температурних чинників та 
динамікою надходження мастильного матеріалу в зону контакту ” / 
М.Ф.Дмитриченко, О.М.Білякович, А.М.Савчук, О.А.Міланенко, 
В.І.Лізанець, Ю.О.Туриця – № 55165; заявл. 13.03.2014; 
зареєстр. 16.05.2014р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1. Матеріали і хімікати 
8.3. Промислове устаткування і машини
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Методика, яка запропонована заявником може бути використана 
заводами-виробниками технічних масел, підприємтвами по 
експлуатації металообробних верстатів, обладнання та 
автотранспортних засобів

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
технічні заводи по виробництву мастильних матеріалів та 
експлуатаційні підприємтва
Область діяльності партнера:
автомобільна, металооброблювальна галузі
Задачі партнера:
практична реалізація
Яким країнам надається перевага: 
УКРАЇНА, країни ЄС.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ
Контактна особа (ПІБ):
Савчук Анатолій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства
Телефон:
(044) 280-18-86
E-mail:
tolik_savchuk@bigmir.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович