Методика вдосконалення використання оборотної тари в системах ланцюгів постачань через застосування технології пулінгу

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методика вдосконалення використання оборотної тари в системах ланцюгів 
постачань через застосування технології пулінгу
Анотація пропозиції :
Навчальний заклад м. Києва пропонує транспортним, виробничим та торгівельним 
підприємствам методику обґрунтування доцільності застосування технології пулінгу 
в ланцюгах постачання із наведенням ключових показників використання оборотної 
тари та розробку рекомендацій по вдосконаленню процесу обігу тари
Опис пропозиції:
Метою методики є розробка пропозицій щодо вдосконалення використання оборотної 
тари в системах ланцюгів постачання. Дослідження конкретизується у наступних 
завданнях: аналіз питань стандартизації та уніфікації оборотної тари (особливу 
уваги привернуто піддонам); дослідження ринку оборотної тари в Україні; вивчення 
досвіду закордонних держав в питаннях удосконалення процесу обігу оборотної тари; 
узагальнення ключових показників та нормативів обігу оборотної тари; розробка 
рекомендацій по застосуванню технології пулінгу (з урахуванням фінансових аспектів 
впровадження).
Методика буде цікавою для транспортних компаній - перевізників, логістичних 
операторів та дистриб'юторів, виробників і збутових організацій, а також всім тим 
підприємствам, на балансі яких знаходиться оборотна тара.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Новизна пропозиції полягає в тому, що досі аналогів подібних досліджень в Україні 
не існує. Перевагами пропозиції є адаптивність до вимог замовника, уточнення завдань 
під його конкретні запити, розрахунок доцільності та термінів окупності впровадження 
технології пулінгу.
Технологічні ключові слова:
2.3 . Управління процесами , логістика, 
2.8. Транспортна інфраструктура, 
2.8.5. Автодорожний транспорт
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Очікування свідоцтва про авторські права
Коментарі:
Очікування свідоцтва про авторські права

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1 Транспорт, перевезення, 
9.1.2 Перевезення автотранспортом, 
9.3.4 Дистриб’ютори, імпортери і оптовики
Існуючі та потенційні області застосування:
Дослідження може бути застосовано у будь-якій галузі народного 
господарства та у державній політиці

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Технічна кооперація між університетом може бути проведена з підприємствами 
будь-якої галузі економіки з метою уточнення та адаптації отриманих 
результатів до потреб замовника. Також, задачею партнера є фінансування 
процесу адаптації та можливих подальших досліджень
Область діяльності партнера:
Підприємствами будь-якої галузі економіки
Задачі партнера:
Фінансування подальших досліджень та адаптація 
методики до потреб замовника
Яким країнам надається перевага: 
Переваг нема

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
м. Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Горбенко Олександра Вікторівна
Відділ/Департамент:
Кафедра транспортного права та логістики
Телефон:
+38(050)616-70-50
E-mail:
agorbenko1501@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович