Методика та програма розрахунку товстих циліндричних оболонок

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методика та програма розрахунку товстих циліндричних оболонок
Анотація пропозиції :
ВНЗ технічного профілю з м.Києва пропонує методику та програму 
розрахунку товстих циліндричних оболонок. Програма та методика 
може застосовуватися в проектних та науково-дослідних установах 
будівельної галузі та в організаціях, що проектують автомобільні 
і авіаційні конструкції. Використання методики дає можливість 
розрахунку товстих оболонок великої кривизни в умовах 
осесиметричного згину за різних  граничних умов. Організація 
шукає інвесторів і партнерів для спільної подальшої розробки.
Опис пропозиції:
Розроблено теоретичні підходи, які дозволяють розглядати  
напружено-деформований стан товстих циліндричних оболонок в 
умовах осесиметричного згину при різних граничних умовах, з 
розміром площі навантаження сумірної з товщиною оболонки.  
Розроблено  варіант напіваналітичного методу скінченних 
елементів для розрахунку  товстих циліндричних оболонок. 
Досліджено доцільність застосування параболічної апроксимації 
в напіваналітичному методі скінченних елементів. Показано, що 
більш проста лінійна апроксимація є і більш ефективною. Далі 
розроблено два підходи (напіваналітичний та числовий) до 
дослідження напружено-деформованого стану товстих циліндричних 
оболонок під впливом локальних навантажень за різних умов 
закріплення контура. Показано, що для оболонок з великою 
кривизною при дослідженні напружено-деформованого стану в 
зоні  локального навантаження вплив закріплення краю
не проявляється. Але він істотний для оболонок малої кривизни. 
Ефект обтискання росте із збільшенням кривизни оболонки.
Продавець методики має багаторічний досвід у науково-дослідній 
сфері щодо досліджень та розробок у галузі дослідження напружено-
деформованого стану плит та оболонок (підтвердженням цього є 
більше 20 патентів та свідоцтв на право інтелектуальної власності).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
На відміну від відомих методик розрахунку оболонок запропонована 
методика дозволяє    проводити розрахунок товстих оболонок саме 
великої кривизни за різних  граничних умов, з розміром площі 
навантаження сумірної з товщиною оболонки.
Технологічні ключові слова:
Будівельні матеріали 
(2.6.1), трубопровідна технологія 
(2.6.6), цивільне будівництво 
(2.6.2), механіка 
(2.6.5),  літаки 
(2.10.2)
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
подана заявка на отримання свідоцтва авторського права

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
Прикладне програмне забезпечення 
(2.7.7), будівництво 
(9.7.1), виробництво збірних будівель і систем 
(9.7.3), будівельні послуги (9.7.5)
Існуючі та потенційні області застосування:
Проектні та науково-дослідні установи будівельної галузі 
та організації, що проектують автомобільні і авіаційні 
конструкції.

3.Співробітництво:
Спільна подальша розробка
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
проектні та науково-дослідні установи
Область діяльності партнера:
будівництво, автомобільний та авіаційний транспорт
Задачі партнера:
проектування та наукові дослідження
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Київ, вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Марчук Олександр Васильович
Відділ/Департамент:
кафедра опору матеріалів та машинознавства
Телефон:
+380442804368
E-mail:
ksm_ntu@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович