Методика систематизації національного транспортного законодавства

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методика систематизації національного транспортного законодавства
Анотація пропозиції :
Національний транспортний університет, м. Київ, пропонує комплексне  
дослідження систематизації транспортного законодавства України та 
розробку методичних  основ удосконалення системи нормативно-правових 
актів транспортної сфери та їх  систематизації. Партнерами університету  
можуть бути органи державного управління в галузі транспорту всіх 
рівнів, транспортні організації, підприємства різних форм власності 
та галузевої приналежності.
Опис пропозиції:
Розроблено моделі ієрархічної, галузевої та оптимальної структури 
транспортного законодавства України; удосконалено методику систематизації 
транспортного законодавства, розроблено розширений послідовний порядок 
здійснення систематизації транспортного законодавства, що включає моніторинг 
та акумуляцію нормативно-правових актів; визначено поняття, принципи, 
функції, завдання та стадії кодифікації транспортного законодавства; 
запропоновано прийняття нових кодифікаційних актів у транспортній сфері; 
визначено перспективні напрями розвитку процесів систематизації відомчих 
нормативно-правових актів у транспортній сфері, в тому числі і підготовку 
кодексів. 
Основні положення пропонованого дослідження можуть бути використані у 
законодавчій діяльності – при підготовці транспортних кодексів і консолідованих 
актів транспортного законодавства, а також розробленні пропозицій щодо їх 
удосконалення; у практичній діяльності – при систематизації транспортного 
законодавства в якості її методичного забезпечення;  отримані результати також 
можуть використовуватись у наукових центрах та навчальних закладах.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропоновані теоретико-правові характеристики та методики дозволяють 
здійснювти систематизацію законодавства на якісно новому науково 
обгрунтованому  рівні з урахуванням сучасного стану розвитку галузі 
транспорту, а також станолять основу нового концептуального підходу 
щодо подальшого розвитку та удосконалення нормативно-правової бази 
транспортної сфери з урахуванням процесів європейської інтеграції 
України.
Технологічні ключові слова:
2.3. Управління процессами, логістика 
2.8. Транспортна інфраструктура 
11.2. Освіта, навчання 
11.5. Інфраструктура  для соціальних і гуманітарних наук
Додаткова інформація:
Апробація запропонованої методики проводилася в органах державного 
управління в галузі транспорту, транспортних організаціях м. Києва
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Науково-дослідна робота
Права інтелектуальної власності:
Очікування свідоцтва про авторські права
Коментарі:
Україна

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
7. Споживчий сектор 
7.5. Споживчі послуги 
5) Освіта 
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Методика може бути застосована щодо законодавства у будь-якій 
галузі суспільного виробництва та у державній політиці

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Кооперація між університетом може бути проведена з органами державної 
влади, а також з підприємствами будь-якої галузі суспільного виробництва 
з метою адаптації отриманих результатів до ринкових потреб.
Область діяльності партнера:
Транспорт, нормотворчість
Задачі партнера:
фінансування процессу адаптації та можливих подальших досліджень
Яким країнам надається перевага: 
переваг немає

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Довженко Євгенія Володимирівна
Відділ/Департамент:
кафедра транспортного права та логістики
Телефон:
0442542642
E-mail:
dovjenny@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович