Методика створення спеціальних землерийних машин безперервної дії методом математичного моделювання

Опис пропозиції: Методика дозволяє виконати
оптимізацію конструкції робочого обладнання та режимів роботи машини за
заданою потужністю шасі та конструкцією ходового обладнання машини.
Розробник пропозиції має багаторічний довід у науково-дослідній та
виробничій сфері щодо створення землерийних машин безперервної дії
різного технологічного призначення.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Математична модель дає
можливість мінімізувати енергомісткість розробки ґрунту в процесі
роботи машин шляхом забезпечення максимальної продуктивності,
варіюючи швидкість різання ґрунту та конструктивні параметри
робочого органу. Розроблені алгоритми та програма розрахунку
дозволяють виконувати оптимізацію конструктивних та кінематичних
параметрів спеціальних землерийних машин безперервної дії з
урахуванням фізико-механічних властивостей розроблюваних ґрунтів
та прийнятих обмежень.
Задачі, що стоять перед партнером: Розробник методики шукає проектно-
конструкторські організації в галузі машинобудування та машинобудівні
підприємства для використання методики під час розробки конструкторської
документації на землерийні машини.
Країни яким надається перевага: Україна, Білорусь.
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.