Методика оцінки зносостійкості контактних поверхонь трибосполучень в залежності від тривалості експлуатації мастильного матеріалу

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методика оцінки зносостійкості контактних поверхонь трибосполучень 
в залежності від тривалості експлуатації мастильного матеріалу
Анотація пропозиції :
Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету м. Києва 
розроблено методику оцінки зносостійкості контактних поверхонь трибосполучень 
в залежності від тривалості експлуатації мастильного матеріалу, яка може 
застосовуватися в галузі машинознавства та в сфері виготовлення технічних 
мастильних матеріалів з метою вдосконалення техніки мащення і поліпшення їх 
якості. Науковці зацікавлені в співпраці з підприємствами по виготовленню та 
вдосконаленню мастильних матеріалів.
Опис пропозиції:
Використання олив, які не відповідають вимогам експлуатації,  приводить до 
зниження надійності техніки, але в той же час, застосування олив з необґрунтованим 
запасом якості веде до нераціональних витрат нафтопродуктів. Для об’єктивної оцінки 
процесу зношування в агрегатах трансмісій транспортних засобів ряд експериментів 
було проведено в умовах стаціонарного тертя з фіксацією величини зносу трибосполучень 
(пар тертя) після випробувань у досліджуваних мастильних середовищах та встановлені 
закономірності зміни значень зносу досліджуваних зразків при сталих навантаженнях 
та швидкості обертання на основі яких була реалізована методика оцінки зносостійкості 
контактних поверхонь трибосполучень в залежності від тривалості експлуатації мастильного 
матеріалу, яка може бути впроваджена в галузі досліджень вузлів та агрегатів машин і 
механізмів для підвищення їх надійності та довговічності.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Результати комплексних досліджень за означеною методикою сприятимуть оптимізації терміну 
раціонального використання та підбору елементів досліджуваних трибосистем (вузлів та агрегатів). 
За рахунок використання даної технології було встановлено, що значення величини зносу 
при дослідженні поверхонь тертя у середовищі трансмісійної оливи ТАД-17і підконтрольних 
транспортних засобів з пробігом  90 тис. км зменшилось на 47% у порівнянні з аналогічним 
значенням, отриманим після випробувань у оливі в стані постачання. В результаті термін 
есплуатації оливи продовжується, в порівнянні з регламентованим ресурсом даної марки оливи 
(50-70 тис. км.) до 90 тис. км пробігу при використанні у коробках передач та ведучих мостах 
легкових і вантажних автомобілів.
Економічною доцільністю даної розробки являється її спроможність встановити реальний термін 
використання трансмісійної оливи підконтрольних транспортних засобів.
Представляються рекомендації щодо збільшення  терміну експлуатації транспортних засобів на 
основі експериментальних даних, отриманих у реальних умовах. 
При використанні технології можлива економія матеріалів та сировини за рахунок продовження 
строку експлуатації мастильних матеріалів, в результаті скорочення часу на заміну та 
слідкування за їх станом в процесі експлуатації.
Дана  технологія може бути впроваджена в наукових інститутах по дослідженню проблем стану 
деталей машин і механізмів та виробничих фірмах.
Технологічні ключові слова:
4.7.2. Паливна технологія
3.4.2. Неорганічні речовини
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
Додаткова інформація:
Практичне значення одержаних результатів становлять: 
- встановлені закономірності процесів зношування у залежності від значень залишкового 
ресурсу трансмісійних олив;
- виявлено, що при надмірному окисленні оливи зростає її в’язкість, при цьому може 
зростати корозійна агресивність оливи.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
проводяться хіммотологічні дослідження процесів ст
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1. Матеріали і хімікати 
8.3. Промислове устаткування і машини
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Методика, яка запропонована заявником може бути використана заводами-виробниками 
технічних масел, підприємтвами по експлуатації металообробних верстатів, обладнання 
та автотранспортних засобів.

3.Співробітництво:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Технічне обслуговування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
технічні заводи по виробництву мастильних матеріалів та експлуатаційні підприємтва
Область діяльності партнера:
автомобільна, металооброблювальна галузі
Задачі партнера:
практична реалізація
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Савчук Анатолій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства
Телефон:
(044) 280-18-86
E-mail:
tolik_savchuk@bigmir.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович