Методика оцінки забезпечення умов безперервного, безпечного та зручного руху автомобільними дорогами загального користування

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методика оцінки забезпечення умов безперервного, безпечного та зручного 
руху автомобільними дорогами загального користування
Анотація пропозиції :
Фахівцями технічного університету м. Києва пропонується методика оцінки 
забезпечення умов безперервного, безпечного та зручного руху 
автомобільними дорогами загального користування, що допомагає встановити 
пріоритетність планування та виконання робіт із забезпечення транспортної 
доступності, а також із підвищення безпеки та зручності руху транспортних 
потоків шляхом першочергового удосконалення дорожніх умов на тих ділянках 
доріг, що не відповідають умовам руху й є найбільш небезпечними. 
Опис пропозиції:
Робота виконана в напрямку заходів щодо підвищення ефективності 
функціонування мережі автомобільних доріг. Оцінка забезпечення умов 
безперервного, безпечного та зручного руху автомобільними дорогами 
загального користування допомагає встановлювати пріоритетність 
планування та виконання робіт із забезпечення транспортної доступності, 
із підвищення безпеки та зручності руху транспортних потоків шляхом 
першочергового удосконалення дорожніх умов на тих ділянках доріг, що 
не відповідають умовам руху й є найбільш небезпечними; надавати 
подальшого розвитку мережі доріг через поліпшення їх транспортно-
експлуатаційного стану для задоволення споживчого попиту на рух з 
боку користувачів автомобільних доріг.
При визначенні ефективності функціонування мережі автомобільних доріг, 
мають бути використані показники, що характеризують результати цього 
впливу на показники функціонування економіки та суспільства країни, а 
також її окремих регіонів. Таким чином, для оцінки ефективності 
функціонування мережі автомобільних доріг потрібною є розробка 
показників, що характеризують: прямий ефект; непрямий ефект; 
додатковий суспільний ефект від розвитку мережі місцевих автомобільних 
доріг, а також комплексний суспільно-економічний ефект. Отримані 
результати пропонуються для створення системи управління функціонуванням 
мережі автомобільних доріг на основі запропонованих новітніх технологій 
управління транспортними процесами. Очікувані результати відповідають 
досягненням світового рівня наукової думки з питань забезпечення 
ефективного функціонування мережі автомобільних доріг.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Підвищення ефективності функціонування мережі автомобільних доріг 
загального користування дозволить зробити конкурентоздатною економіки 
країни серед інших держав ЄС.
Технологічні ключові слова:
2.8. Транспортна інфраструктура
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Коментарі:
Отримано патент України №41867 от 19.01.2012 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Транспортні технології, транспортні системи, перевезення, 
автомобільні дороги

3.Співробітництво:
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства автомобільного транспорту, 
законодавчі органи, 
ВУЗи
Область діяльності партнера:
автомобілебудування
Задачі партнера:
впровадження методики
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
м. Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Поліщук Володимир Петрович
Відділ/Департамент:
кафедра ТС та БДР
Телефон:
044 280-48-85
E-mail:
v_polischuk@mail.ru
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович