Методика оцінки спрацювання миючо-диспергуючих присадок

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методика оцінки спрацювання миючо-диспергуючих присадок
Анотація пропозиції :
Фахівцями в області тертя та зношування в машинах університету 
в м. Києві розроблено методику оцінки спрацювання миючо-диспергуючих 
присадок, яка може застосовуватися в галузі машинознавства та в сфері 
виготовлення технічних мастильних матеріалів з метою вдосконалення 
техніки мащення і поліпшення їх якості. Науковці зацікавлені в 
співпраці з підприємствами по виготовленню та вдосконаленню мастильних 
матеріалів.
Опис пропозиції:
Дана методика дає можливість встановити швидкість витрати миючо-
диспергуючих присадок оливи в  залежності від типу двигуна, ґатунку 
застосовуваного палива та режиму роботи вузла.  Результати комплексних 
досліджень за означеною методикою сприятимуть оптимізації терміну 
раціонального використання  досліджуваних марок олив.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Статистична обробка результатів випробувань і методика оцінки їх вибірки 
дозволяють визначити триботехнічні характеристики вузла тертя із заданою 
точністю та надійністю. Це необхідно для обґрунтовування нормативних вимог, 
що висуваються при виборі змащувального матеріалу і типу металу для 
зубчастих коліс, для аналізу ступеня впливу експлуатаційних чинників на 
стабільність триботехнічних властивостей вибраних матеріалів. 
Дана  методика може використовуватись науковими інститутами по дослідженню 
проблем стану деталей машин і механізмів та виробничими фірмами.
Технологічні ключові слова:
2.8.5. Автодорожний транспорт
3.4.2. Неорганічні речовини
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби
10.2.3. Екологія
4.7.2. Паливна технологія
Додаткова інформація:
Запропонована методика значно підвищить довговічність трибомеханічної 
системи за рахунок оцінки спрацьовування миючо-диспергуючих присадок в 
моторних оливах. Результати роботи можуть бути використані при коректуванні 
програм хімотологічних випробувань та оптимізації фізико-хімічних параметрів 
товарних олив. 
Технічні подробиці:
- визначений вплив несталих режимів роботи на межу контактної витривалості;
- визначено протизадирну стійкість пар тертя.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
проведенян триботехнічних випробувань проб досліджуваної оливи на 
лабораторних установках, моделюючих умови експлуатації трибосполучень 
в реальних вузлах та агрегатах транспортних засобів.
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 56220, Україна. 
Науковий твір “Методика оцінки спрацювання миючо-диспергуючих присадок” 
/ М.Ф.Дмитриченко, О.М.Білякович, А.М.Савчук, О.А.Міланенко, Ю.О.Туриця, 
В.І.Лізанець – № 56220; заявл. 02.07.2014; зареєстр. 29.08.2014.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1. Матеріали і хімікати 
8.3. Промислове устаткування і машини
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Методика, яка запропонована заявником може бути використана заводами-
виробниками технічних масел, підприємтвами по експлуатації металообробних 
верстатів, обладнання та автотранспортних засобів.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
технічні заводи по виробництву мастильних матеріалів та експлуатаційні 
підприємтва.
Область діяльності партнера:
автомобільна, металооброблювальна галузі.
Задачі партнера:
практична реалізація.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни ЄС.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Савчук Анатолій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства
Телефон:
(044) 280-18-86
E-mail:
tolik_savchuk@bigmir.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович