Методика оцінки економічної ефективності імпорту товарів для власних потреб

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методика оцінки економічної ефективності імпорту товарів для 
власних потреб
Анотація пропозиції :
Фахівці університету м.Києва (Україна) пропонують методику оцінки 
економічної ефективності імпорту товарів з метою використання для 
власних потреб безпосередньо імпортером. Запропонована методика 
ґрунтується на ключових вимогах митного та податкового законодавства 
України. Автори шукають партнерів для здійснення оцінки  економічної 
ефективності імпорту товарів з метою використання для власних потреб 
безпосередньо імпортером, а також для співпраці в освітній сфері.
Опис пропозиції:
Методика призначена для організацій, компаній та установ будь-яких 
форм власності, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність та здійснюють 
імпорт матеріальних товарів з метою їх використання для власних потреб. 
Методика дозволяє розраховувати абсолютний та відносний показники ефективності 
імпорту товарів для власних потреб українського суб'єкту із врахуванням впливу 
обраних умов поставки товарів Інкотермс на рівень його витрат у зв'язку із 
забезпеченням здійснення імпортної операції. Запропонована типова структура 
витрат імпортера на придбання у іноземного суб'єкта товарів для власного 
використання окрім контрактної вартості товарів включає витрати на виконання 
зобов'язань за обраною умовою поставки товару Інкотермс та додаткові витрати 
покупця, пов'язані з проведенням імпорту
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонована методика дає можливість інвесторам об’єктивно оцінити економічну 
ефективність здійснення імпорту товарів для власного використання з врахуванням 
запропонованої умови поставки Інкотермс, а також обирати найбільш вигідну умову 
поставки товарів за наявності можливості її вибору
Технологічні ключові слова:
2.3.  Управління процесами, логістика
2.8.3.  Логістика
11.1.  Моделі соціально-економічного розвитку,економічні аспекти
11.2. Освіта, навчання 
11.7.  Інструменти прогнозування
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Додаткова інформація:
Методична розробка готова. Може потребувати певного доопрацювання для врахування 
нових змін у законодавстві України по регулюванню зовнішньоекономічної діяльності.
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права  (Україна)

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення
9.2. Фінанси, страхування, нерухомість
9.3. Послуги
5) Консалтинг
9.4. Виробництво
Існуючі та потенційні області застосування:
Запропонована методика може бути використана у діяльності навчальних закладів з 
підготовки фахівців для сфери зовнішньоекономічної діяльності, а також безпосередньо 
в компаніях, що здійснюють імпорт товарів для власних потреб.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
1) навчальні заклади з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності,
2) компанії та організації будь-яких форм власності, що здійснюють чи розглядають 
питання здійснення імпорту товарів для власних потреб
Область діяльності партнера:
господарська діяльність будь-якого виду з використанням імпортованих товарів
Задачі партнера:
надання інформації про характеристики товару, імпорт яких розглядається для 
використання на власному виробництві.
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010. м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Сєдой Владислав Георгійович
Відділ/Департамент:
кафедра менеджменту
Телефон:
044 2808438
E-mail:
sedoj-ntu@ukr.net
URL:http://www.ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
М.М.Дмитрієв