Методика клієнтоорієнтованого управління процесами і системами перевезень в підприємствах автомобільного транспорту в умовах ризику та невизначеності

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методика клієнтоорієнтованого управління процесами і системами 
перевезень в підприємствах автомобільного транспорту в умовах 
ризику та невизначеності
Анотація пропозиції :
Навчальний заклад м. Київа пропонує методику нормування в 
умовах ризику та невизначеності в частині обґрунтування виду 
і параметрів використовуваних залежностей процесів завезення 
вантажів на термінах відправлення і вивезення з терміналу 
призначення при використанні термінальної технології доставки 
збірних відправлень автомобільним транспортом. Партнерами 
університету можуть бути підприємства різних форм власності та 
галузевої приналежності
Опис пропозиції:
Розроблені моделі та алгоритми вибору оптимальних постачальників 
можна реалізовувати в кожному підприємстві незалежно від форми 
власності та відомчої належності. Використання запропонованої 
методики дозволить: обґрунтувати вибір того чи іншого 
постачальника; провести виявлення загальносистемних та особливих 
причин зниження якості перевезень; реалізувати інтеграційні 
принципи між організаційних відносин.
Основні положення пропонованої методики слугують базою для 
подальших теоретичних та прикладних досліджень у галузі 
ефективного управління підприємствами в умовах ризику та 
невизначеності на його підставі сталого зростання ефективності 
їх функціонування. Також, отримані результати можуть бути 
використані в наукових центрах та навчальних закладах будь-якого 
спрямування
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонована методика клієнтоорієнтованого управління процесами 
і системами перевезень в умовах ризику та невизначеності, 
передбачає управління процесами і системами перевезень в 
підприємствах автомобільного транспорту у взаємозв’язку з 
формуванням у підприємств-замовників послуг з перевезення 
критеріїв ефективності транспортного обслуговування в умовах 
реалізації інтеграційних принципів у міжорганізаційних відносинах.
Аналогів не має.
Технологічні ключові слова:
2.3 . Управління процесами , логістика, 
2.8. Транспортна інфраструктура, 
2.8.5. Автодорожний транспорт, 
2.9. Технології пасажирських і вантажних перевезень
Додаткова інформація:
Апробація запропонованої методики проводилася на 
автотранспортних підприємствах Київської області
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Очікування свідоцтва про авторські права
Коментарі:
Свідотство про авторське право буде отримано в Україні

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1 Транспорт, перевезення, 
9.1.2 Перевезення автотранспортом, 
9.3.4 Дистриб’ютори, імпортери і оптовики
Існуючі та потенційні області застосування:
Методика може бути застосована у будь-якій галузі народного 
господарства та у державній політиці

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Технічна кооперація
Область діяльності партнера:
будь-яка галузь господарства
Задачі партнера:
Технічна кооперація між університетом може бути проведена 
з підприємствами будь-якої галузі економіки з метою 
адаптації отриманих результатів до ринкових потреб. 
Також, задачею партнера є фінансування процесу адаптації 
та можливих подальших досліджень
Яким країнам надається перевага: 
Переваг нема

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
м. Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Карпенко Олена Анатоліївна
Відділ/Департамент:
Кафедра транспортного права та логістики
Телефон:
044 254 43 26
E-mail:
tanitriel@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович