Методика імітаційного моделювання взаємопов’язаних транспортних процесів перевезення вантажів на магістральній мережі

Опис пропозиції: Розроблена методика та алгоритм імітаційного моделювання вхідних потоків замовлень на перевезення вантажів при випадковій періодичності їх надходжень дозволяють транспортному підприємству визначити стратегію обслуговування замовлень і передбачають:

  • визначення залежності параметрів використання парку магістральних автотранспортних засобів від параметрів вхідних потоків і способу їх відтворення;
  • оцінку впливу різних способів генерації вхідних потоків на роботу парку автотранспортних засобів одного перевізника;
  • обґрунтування критеріїв оцінки ефективності роботи перевізника і визначення залежності числового значення критеріїв від параметрів вхідних потоків.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Методика та алгоритм імітаційного моделювання взаємопов’язаних транспортних процесів на магістральній мережі при випадковій періодичності надходження замовлень на перевезення вантажів забезпечує наступні переваги перед аналогами:

  • можливість визначення частки відмов у виконанні замовлень на перевезення вантажів;
  • можливість встановлення закономірностей виникнення, приймання і виконання транспортних завдань;
  • можливість відображення різних стратегій обслуговування замовлень на перевезення вантажів;
  • можливість застосування методики для дослідження системи управлінських рішень транспортного підприємства, у тому числі − для дослідження умов взаємодії різних перевізників у кооперації.

Тип шуканого партнера: Автотранспортні підприємства дорожньо-транспортного комплексу України; транспортно-експедиційні підприємства; виробничі підприємства з транспортними підрозділами; логістичні компанії.

Область діяльності партнера: перевезення вантажів; логістичне планування автоперевезень.

Задачі, що стоять перед партнером: оптимізація вантажних перевезень на транспортному підприємстві та раціональне використання парку автотранспортних засобів.

Країни яким надається перевага: Україна, Білорусь, Польща.

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович