Методика дослідження статичного та динамічного станів тіл складної форми та структури

Анотація пропозиції:
Рoзроблено методику дослідження статичного та динамічного стану тіл 
складної форми та структури для оцінки їх стійкості, надійності та 
експлуатаційної безпеки, що  може застосовуватись в сфері цивільного та 
промислового будівництва, а також має теоретичний інтерес. Автори шукають 
партнерів для технічного консультування та видавництва для публікації 
наукових статей.
Опис пропозиції:
Створено пакет програм, що дозволяє досліджувати статичний стан 
оболонкових систем в широкому діапазоні зміни їх геометричних та 
фізичних параметрів.
Розроблена методика може бути цікавою при проведенні досліджень 
статичного та динамічного стану тіл складної форми та структури.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Розроблену методику можна використовувати для оцінки стійкості, 
надійності пружних композитних трубопроводів; при проектуванні та 
створенні будівельних та транспортних конструкцій.
Технологічні ключові слова:
Механіка, гідравліка, вібрації та акустична техніка; математичне моделювання.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги 1) інженерно-технічні послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
запропонована методика та інженерні рекомендації можуть бути 
використані проектними організаціями в сфері цивільного та 
промислового будівництва, а також видавцями фахової літератури 
як фундаментальні дослідження.
Співробітництво:
Комерційна угода з технічним сприянням
Технічне консультування
Тип шуканого партнера:
будівельно-конструкторські фірми, видавництва фахової літератури
Область діяльності партнера:
сфера промислового та цивільного будівництва, 
науково-видавнича діяльність
Задачі партнера:
фінансування, опублікування матеріалів у фахових наукових виданнях
Яким країнам надається перевага : 
Україна, Європейські країни, США
Уповноважена особа:
Дмитрієв М.М.