Методика аналізу транспортно-технологічної якості автотранспортних засобів (АТЗ)за енергетичним критерієм

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методика аналізу транспортно-технологічної якості автотранспортних засобів 
(АТЗ)за енергетичним критерієм
Анотація пропозиції :
Кафедра «Транспортні технології» Національного транспортного університету 
може розробити методику аналізу транспортно-технологічної якості АТЗ, яка 
є частиною методології управління технологічною модернізацією автотранспорту. 
Роботи виконуються на замовлення власників транспортних засобів, а також 
маркетингових департаментів підприємств, проектних організацій і консалтингових 
компаній в галузі розробки (впровадження, удосконалення) транспортних технологій
Опис пропозиції:
Методика аналізу транспортно-технологічної якості АТЗ заснована на енергетичній 
схемі перетворення ресурсів у перевізному процесі. Крім того, автомобіль 
розглядається не як однопараметричний пристрій вантажонесення, який характеризується 
лише одним технічним параметром (вантажопідйомністю), а як носій технічних ресурсів 
транспорту. Також розробка включає в себе алгоритм збору і обробки технічної 
інформації про нові автотранспортні засоби у кожному сегменті ринку, розрахункові 
схеми тестових рухових операцій і математичні моделі визначення показників 
енергетичної ефективності автопоїзда та результативності його технологічних впливів. 
Метою даної методики є оцінка та прогнозування придатності технічних параметрів АТЗ, 
які пропонуються на ринку, до енерго- і ресурсозберігаючих транспортних технологій. 
Кафедра має фахівців з науковим та практичним досвідом організації вантажних перевезень 
на автомобільному транспорті, які можуть виконати цю роботу.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
На відміну від існуючих, запропонована методика аналізу транспортно-технологічної 
якості АТЗ дозволяє вирішити задачу оптимізації робочих процесів і конструктивних 
параметрів згідно з концепцією збереження енергії та ресурсів. Для аналізу 
енергоресурсозбереження в транспортній системі АТЗ розглядається як науково-технічний 
товар та знаряддя технологічних впливів. Крім того, нова методика містить елемент 
технологічного прогнозування з урахуванням еволюції конструктивних параметрів. На цій 
основі формуються технологічні розрахункові схеми перевезень для аналізу транспортно-
технологічної якості АТЗ.
Технологічні ключові слова:
Транспортно-технологічна якість, 
новий рухомий склад, 
вантажні перевезення, 
енерговитратність, 
технологічний вплив, 
енергетична ефективність.
Додаткова інформація:
Математичні моделі енергетичних показників та розрахункові схеми робляються за 
допомогою пакету EXCEL (можлива адаптація для інших пакетів програм за вимогою замовника).
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Додаткова інформація:
Проведено маркетингові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Коментарі:
Кафедра транспортних технологій розробляє методику моніторингу АТЗ, а клієнт надає 
необхідну інформацію для її розробки та використовує у своїй діяльності.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1.2. Перевезення автотранспортом. 
6.8 Енергозбереження. 
9.3.5. Консалтинг.
Існуючі та потенційні області застосування:
Автомобільні перевезення. Перспектива: змішані перевезення.

3.Співробітництво:
Комерційна угода з технічним сприянням:
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
транспортне підприємство
Область діяльності партнера:
автомобільні перевезення 
Задачі партнера:
впровадження результатів в діяльність
Яким країнам надається перевага: 
Країни СНД, Європа
Додаткова інформація (посилання):
Кафедра транспортних технологій розробляє методику аналізу транспортно-
технологічної якості автотранспортних засобів, а клієнт надає необхідну 
інформацію для її розробки та використовує у своїй діяльності.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Хмельов Ігор Володимирович
Відділ/Департамент:
Кафедра транспортних технологій
Телефон:
(044) 280-38-19
E-mail:
ttkafedra@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович