Методичний та програмний комплекс по підвищенню ефективності роботи митного терміналу при виконанні міжнародних вантажних автомобільних перевезень

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичний та програмний комплекс по підвищенню ефективності 
роботи митного терміналу при виконанні міжнародних вантажних 
автомобільних перевезень
Анотація пропозиції :
Фахівцями технічного університету м. Києва пропонується 
методичний та програмний комплекс по підвищенню ефективності 
міжнародних вантажних автомобільних перевезень на основі 
розробки методики раціональної організації роботи митного 
терміналу. Автори шукають партнерів для реалізації спільних 
проектів по удосконаленню вантажних автомобільних перевезень.
Опис пропозиції:
При вирішені задачі по удосконаленню міжнародних вантажних 
автомобільних перевезень,  здійснюється удосконалення роботи 
митного терміналу при виконанні міжнародних вантажних 
автомобільних перевезень в  критеріальній системі забезпечення 
якості та ефективності; встановлюються закономірності, які 
притаманні роботі митного терміналу в міжнародних вантажних 
автомобільних перевезеннях; виконується розробка методики 
визначення дисципліни обслуговування з пріоритетами на митному 
терміналі в міжнародних вантажних автомобільних перевезеннях.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Визначення закономірностей функціонування митного терміналу в 
міжнародних вантажних автомобільних перевезеннях з урахуванням 
впливу  обсягів перевезень, кількості вантажних модулів та часу 
обороту на зміну експлуатаційних показників, в критеріальній 
системі забезпечення якості та ефективності.
Технологічні ключові слова:
2.8.2. Комбіновані перевезення
2.8.3. Логістика
2.8.6. Системи управління
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент 
Коментарі:
ПОДАНА ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ УКРАЇНИ В 2015 РОЦІ

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Транспортні технології, транспортні системи, міжнародні 
вантажні перевезення

3.Співробітництво:
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства автомобільного транспорту, ВУЗи
Область діяльності партнера:
перевезення
Задачі партнера:
впровадження методики
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
м. Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Куницька Ольга Миколаївна
Відділ/Департамент:
кафедра ТС та БДР
Телефон:
044 280-48-85
E-mail:
o.kunytska@gmail.com
URL: http://www.ntu.kar.net/

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович