Методичні вказівки. Якість машин

Опис пропозиції: Зміст методичних вказівок орієнтовано на формування у студентів
знань та практичних навичок, що сприятиме подальшому ефективному їх використання
у професійному середовищі. В методичних вказівках надана інформація про визначення
показників якості машин, визначення законів розподілу напрацювання на відмову,
оцінювання якості за допомогою статистичного приймального контролю за альтернативною
ознакою, визначення методів статичного керування процесами за допомогою контрольних
карт Шухарта тощо.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: В методичних вказівках проаналізована,
систематизована та структурована інформація стосовно ефективних заходів щодо
забезпечення якості машин та ії оцінювання та контролю. При написанні методичних
вказівок автори використовували опубліковані дані, а також результати власних
досліджень. Запропонований системний підхід дозволяє підвищити ефективність
забезпечення якості машин та ії оцінювання та підвищити ефективність опанування
студентами відповідних знань.
Тип шуканого партнера:
Область діяльності партнера: транспортний сектор, підприємства автомобільного
транспорту, освітні та наукові установи.
Задачі, що стоять перед партнером: реалізація програми безпеки автомобільного
транспорту.
Країни яким надається перевага: Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.