Методичні вказівки по виконанню розрахунків важільних механізмів на ПК

Опис пропозиції: У методичних вказівках розглядається автоматизація
статичного розрахунку шарнірно-важільних механізмів робочих органів
підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин довільної структури;
викладені теоретичні основи формалізованого методу розрахунку статично
визначених важільних механізмів; описана програма, за допомогою якої цей
метод можна реалізувати на ПК, та наведені приклади опису структури
плоских важільних механізмів робочого обладнання машин
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції
Використання запропонованої методики та розробленого програмного
забезпечення дозволяє автоматизувати розрахунок сил, що діють в
елементах робочого обладнання будівельніх машин.
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.