Методичні вказівки «Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія техніки» для студентів денної форми навчання спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт» та 015 «Професійна освіта (транспорт)»

Опис пропозиції: Методична розробка містить інформацію щодо мети та завдання навчальної дисципліни.
Представлені плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та модульного
контролю. Запропоновані питання до підсумкового контролю з дисципліни., термінологічний
словник та рекомендована література.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Розглядаються базові поняття, концепції та напрями філософії техніки, спрямовується
самостійна та індивідуальна робота студентів.
Тип шуканого партнера: Освітні заклади.
Область діяльності партнера: освітні послуги.
Задачі, що стоять перед партнером: Використання методичної розробки для навчання студентів
денної форми доуніверситетської підготовки та міжнародного співробітництва.
Уповноважена особа:
Дмитрієв М.М.