Методичні вказівки. Основи організації та безпеки руху транспортних засобів

Опис пропозиції: Зміст методичних вказівок орієнтовано на формування у студентів
знань та практичних навичок, що сприятиме подальшому ефективному їх використання у
професійному середовищі. В методичних вказівках надана інформація про організацію
роботи по попередженню ДТП в АТП, транспортні засоби і безпеку дорожнього руху,
основи організації дорожнього руху, технічні засоби регулювання дорожнього руху тощо.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: В методичних вказівках проаналізована,
систематизована та структурована інформація стосовно ефективних заходів щодо організації
та безпеки руху транспортних засобів. При написанні навчального посібника автори
використовували опубліковані дані, а також результати власних досліджень.
Запропонований системний підхід дозволяє підвищити ефективність організації та безпеки
руху транспортних засобів та підвищити ефективність опанування студентами відповідних
знань.
Область діяльності партнера: транспортний сектор, підприємства автомобільного
транспорту, освітні та наукові установи.
Задачі, що стоять перед партнером: реалізація програми безпеки автомобільного
транспорту.
Країни яким надається перевага: Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.