Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Психологія особистості»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Психологія особистості»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету м. Києва пропонують навчально-методичні матеріали з 
дисципліни «Психологія особистості».
Для студентів-магістрантів вищих навчальних закладів України. Шукаємо партнерів 
у сфері освітніх послуг.
Опис пропозиції:
У навчально-методичних матеріалах викладено зміст лекційних і семінарсько-практичних 
занять з дисципліни «Психологія особистості»; подаються актуальні педагогічні задачі.
До кожної теми визначено обсяг самостійної роботи, передбачено обов’язкові практичні 
завдання, у тому числі для письмового виконання, наведено список рекомендованої 
літератури, орієнтований перелік завдань для модульної контрольної роботи. Також 
викладені вимоги до заліку з дисципліни, критерії оцінювання знань, навичок, умінь 
студентів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
схеми , таблиці
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент 
Коментарі:
Подана заявка на отримання авторського права
У 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання навчально-методичних матеріалів під час вивчення навчальної 
дисципліни «Психологія особистості».
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова,1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Балагура Олена Олександрівна
Відділ/Департамент:
Кафедра філософії та педагогіки
Телефон:
0442805265
E-mail:
boo-boo@i.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович