Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Стратегічне управління підприємством» та виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Стратегічне управління підприємством» 
та виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують  «Методичні вказівки до вивчення 
дисципліни «Стратегічне управління підприємством» та виконання курсової роботи» 
для студентів денної форми навчання. 
Методичні вказівки характеризується послідовністю подачі навчального матеріалу, 
містять тестові завдання для самоконтролю знань. Автори шукають партнерів для 
співпраці в освітній сфері.
Опис пропозиції:
Методичні вказівки складаються з тестових завдань з дисципліни «Стратегічне 
управління підприємством», вказівок до розв’язання задач, ілюстративного матеріалу 
до вивчення дисципліни та методичних вказівок до виконання курсової роботи. Надано 
додатки та список використаних джерел
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Одержані студентами теоретичні знання та практичні навички дадуть можливість 
використовувати їх у вирішенні стратегічних завдань та виконанні відповідних функцій 
управління, а також навчать здатності до творчого пошуку напрямків і резервів 
удосконалення управлінської діяльності підприємств. Методичні вказівки містять 
ілюстративний матеріал до вивчення дисципліни «Стратегічне управління підприємством».
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Додаткова інформація:
Методична розробка готова
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
COPYRIGHT

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа
Область діяльності партнера:
Освітні послуги
Задачі партнера:
Для педагогічної діяльності
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010. м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Воякін Володимир Генадійович, 
Омельянович Олексій Романович
Відділ/Департамент:
кафедра менеджменту
Телефон:
044 2808438
E-mail:
кафедра менеджменту
URL: http://www.ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
М.М.Дмитрієв