Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація міжнародних вантажних автомобільних перевезень» розділ «Транспортне страхування»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація 
міжнародних вантажних автомобільних перевезень» розділ 
«Транспортне страхування»
Анотація пропозиції :
Університет в м. Києві пропонує  Методичні вказівки для 
студентів напряму підготовки «Транспортні технології 
(автомобільний транспорт)». Мета - формування практичних 
умінь та закріплення теоретичних знань про організацію 
страхування при здійсненні міжнародних автомобільних 
перевезень. 
Автори шукають зацікавлених у розповсюдженні серед студентів 
вищих навчальних закладів, менеджерів з транспорту та 
страхування, всіх, хто фахово займається організацією 
міжнародних перевезень.
Опис пропозиції:
Структурно Методичні вказівки включають розділи щодо 
характеристики страхування різних видів: водіїв – від 
нещасних випадків; транспортних засобів – КАСКО; міжнародне 
страхування здоров’я (медичне страхування); цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ); 
цивільної відповідальності автовласників на території інших 
країн (“зелена карта”), життя і здоров’я пасажирів і туристів; 
відповідальності перевізника перед митними органами при 
перевезенні вантажу з використанням книжки МДП (страхування CMR); 
відповідальності автоперевізників та експедиторів та інші.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Проведено аналіз усіх видів страхування на виконання міжнародного 
перевезення вантажів: водіїв – від нещасних випадків; транспортних 
засобів – КАСКО; міжнародне страхування здоров’я (медичне 
страхування); цивільної відповідальності власників транспортних 
засобів (ОСЦПВ); цивільної відповідальності автовласників на 
території інших країн (“зелена карта”), життя і здоров’я пасажирів 
і туристів; відповідальності перевізника перед митними органами 
при перевезенні вантажу на умовах Конвенції КДПВ; відповідальності 
автоперевізників та експедиторів та інші.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання.  
2.8.5. Автодорожний транспорт. 
2.9. Технології пасажирських і вантажних перевезень. 
Страхування автомобільних перевезень.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проведено маркетингові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Секрети виробництва ( know-how )
Ексклюзивне право ( exclusive rights )
Надруковано в університеті
Коментарі:
copyright
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація 
міжнародних вантажних автомобільних перевезень». 
Розділ ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ. Для студентів напряму 
підготовки «Транспортні технології» фахового спрямування 
«Організація перевезень і управління на транспорті» денної 
та заочної форм навчання.    Укл. Н.Т. Кунда, О.А. Чупайленко. 
– К.: НТУ, 2014. – 36 с.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги, автотранспортні підприємства, виробничі 
підприємства з транспортними підрозділами.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа, автотранспортне підприємство, 
логістична компанія.
Область діяльності партнера:
освітні послуги, перевезення вантажів, логістичне 
планування перевезень.
Задачі партнера:
для педагогічної діяльності; організація страхування 
вантажних перевезень у міжнародному сполученні.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Вул. Суворова 1,
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Кунда Неля Тарасовна
Відділ/Департамент:
Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю
Телефон:
(+38044) 280-84-02
Факс:
(+38044) 280-84-02
E-mail:
mptamk@ntu.edu.ua
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович