Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують методичні вказівки, що визначають зміст 
дисципліни за темами, у розрізі 4-х змістовних модулів, характеристику складових 
навчального процесу, рекомендації щодо виконання самостійної роботи та завдання з 
виконання творчої роботи, а також дискусійні питання та комплекс самоперевірки 
засвоєння матеріалу курсу. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні 
методичних вказівок для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Опис пропозиції:
Методичні вказівки спрямовані на засвоєння знань з предмету «Міжнародні фінанси». 
В них визначені питання, які потребують поглибленого, самостійного, творчого осмислення, 
а також практичні завдання, що закріплюють навички з питань міжнародних розрахунків та 
платіжного балансу країни. Методичні вказівки сприяють набуття умінь студентів щодо 
аналізу динаміки розвитку світового фінансового ринку та його складових, заборгованості 
у системі міжнародних фінансів та методів її зменшення.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Розроблено методичний комплекс, який поєднує елементи освітньої підготовки та 
самоперевірки засвоєних знань.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
copyright

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання методичних вказівок для навчання студентів та педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.Суворова,1
Місто/Країна:
Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Базилюк А.В., 
Теслюк Н.П.
Відділ/Департамент:
кафедра фінансів, обліку та аудиту
Телефон:
280-99-37, 280-99-31
E-mail:
fin2006@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович