Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівництво та експлуатація інженерних мереж»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Будівництво та експлуатація 
інженерних мереж»
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві пропонують  методичні вказівки до вивчення 
дисципліни «Будівництво та експлуатація інженерних мереж передбачається 
виконання курсового проекту на тему „Технологія будівництва та експлуатація 
поздовжнього дренажу мілкого залягання”, а також окремих розділів дипломного 
проектування. Автори шукають зацікавлених у видавництві та розповсюдженні 
методичних вказівок для студентів вищих навчальних закладів.
Опис пропозиції:
Методичні вказівки мають за мету поглиблення та закріплення теоретичних 
знань з дисципліни „ Будівництво та експлуатація інженерних мереж ”, 
практичне освоєння студентами питань проектування технології будівництва 
та експлуатація поздовжнього дренажу мілкого залягання, складання технологічних 
схем і карт з окремих технологічних процесів, визначення трудомісткості окремих 
операцій, формування ланок дорожніх машин для виконання робіт, а також 
ознайомлення з діючими нормативними документами, освоєння навиків роботи з 
довідниками, посібниками та іншими літературними джерелами. Прийняті рішення 
повинні відповідати сучасним технологіям з використанням найновіших засобів 
механізації і дорожньо - будівельних матеріалів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Розроблено матеріал до поглиблення та закріплення теоретичних знань з 
дисципліни „Будівництво та експлуатація інженерних мереж”
Технологічні ключові слова:
2.6.1.  Будівельні матеріали, компоненти та методи
2.8.5.  Автодорожній транспорт 
11.2 Освіта, навчання
Додаткова інформація:
На основі теоретичних і експериментальних досліджень запропоновано порядок 
розробки окремих розділів курсового та дипломного проектів:
- Визначення календарного терміну будівництва
- Визначення основних параметрів технології будівництва
- Розрахунок технологічної карти влаштування поздовжнього дренажу мілкого 
залягання
- Формування машинно-дорожньої ланки та визначення трудомісткості 
- Розрахунок зниження пропускної здатності дренуючих шарів
-  Розробка технологічної схеми виконання робіт
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Методичні вказівки затверджено на засіданні навчально-методичної Ради 
Національного транспортного університету, протокол № 12 від 15 листопада 2012 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.7 Будівництво і будівельна продукція
(1) Будівництво)
Існуючі та потенційні області застосування:
Освітні послуги

3.Співробітництво:
Адаптація до потреб замовника
Згода про спільне підприємство
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Освітня установа
Область діяльності партнера:
Освітні послуги
Задачі партнера:
Для педагогічної діяльності
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Савенко Вячеслав Якович
Відділ/Департамент:
Кафедра будівництва та експлуатації доріг
Телефон:
044-280-39-42
E-mail:
fbbk@yandex.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович