Методичні вказівки до виконання циклу розрахунково-графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ для студентів денної форми навчання

Опис пропозиції: Методична розробка рекомендується для студентів технічних вузів денної форми навчання галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»; галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування». Методичні вказівки вміщують завдання до виконання циклу розрахунково-графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ, питання для захисту та приклад розв’язування типового завдання.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Методичні вказівки до виконання циклу розрахунково-графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ з динаміки механічних систем створено з урахуванням вимог до підготовки бакалаврів галузей знань 13 «Механічна інженерія», 14 «Електрична інженерія» з метою формування навичок розв’язування конкретних інженерних задач динамічного моделювання та аналізу, комп’ютерної симуляції та аналізу динамічної поведінки машинних агрегатів засобами аналітичної механіки та теорії коливань, а також з використанням мови програмування Modelica.

Тип шуканого партнера: освітня установа

Область діяльності партнера: освітні послуги

 Задачі, що стоять перед партнером: використання Методичних вказівок для навчання студентів і педагогічної роботи

Країни яким надається перевага: Україна, країни СНД

Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.