«Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної мови (усний / письмовий)» для студентів ІV курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія» галузь знань 0203 «Гуманітарні науки»

Опис пропозиції: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни
«Практика перекладу з основної іноземної мови (усний / письмовий)» розроблені
з метою допомогти студентам здійснити перехід від керованої викладачем
аудиторної роботи з перекладу до повністю самостійного перекладацького процесу з
професійним підходом до лінгвістичного аналізу оригінального тексту.
Методичні вказівки містить 20 текстів технічного спрямування, лексико-граматичні
вправи до них, завдання з перекладу, а також питання для самоконтролю та питання
до іспиту з даної дисципліни.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Методичні вказівки містять лексико-
граматичні вправи до 20 текстів технічного спрямування та ключові питання для
перевірки повного розуміння специфіки описуваного явища.
Тип шуканого партнера: освітня установа
Область діяльності партнера:освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання підручника для навчання студентів
і педагогічної роботи
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.