Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. Управління ланцюгом постачань.

Опис пропозиції: Зміст методичних вказівок орієнтовано на формування у студентів знань та практичних навичок, що сприятиме подальшому ефективному їх використання у професійному середовищі. В методичних вказівках надана інформація про управління матеріальними потоками з залученням автомобільного транспорту, методи і форми організації та управління виробництвом, доставкою автомобільним транспортом, дослідження факторів, що впливають на  транспортні  витрати, аналіз ризиків при організації міжнародних автомобільних перевезеньвантажів за термінальною технологією тощо.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: В розрахунково-графічній роботі проаналізована, систематизована та структурована інформація щодо методів та алгоритмів управління ланцюгом постачань. Надана методика дослідження факторів, що впливають на  транспортні  витрати. Автором використовувалися вже опубліковані дані, а також результати власних досліджень в цьому напрямку. Запропонована методика оцінювання дозволяє підвищити ефективність функціонування ланок системи організації перевезень та підвищити ефективність опанування студентами відповідних знань.

Область діяльності партнера: транспортний сектор, підприємства автомобільного транспорту, освітні та наукові установи.

Задачі, що стоять перед партнером: удосконалення та імплементація алгоритмів та концепцій управління ланцюгом постачань.

Країни яким надається перевага: Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович