Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. Комплексні проблеми технології пасажирських перевезень

Опис пропозиції: Зміст методичних вказівок орієнтовано на формування у студентів знань та практичних навичок, що сприятиме подальшому ефективному їх використання у професійному середовищі. В методичних вказівках надана інформація про визначення умов щодо організації маршрутів (вивчення попиту населення на перевезення; методи обстеження пасажиропотоків; обстеження доріг та дорожніх об’єктів;  умови, щодо відкриття, закриття і зміни маршруту; вимоги щодо розміщення, обладнання та утримання зупинок на маршрутах пасажирського автомобільного транспорту) та управління перевезеннями пасажирів та сучасні підходи щодо розробки комплексних заходів спрямованих на удосконалення технологіії пасажирських перевезень тощо.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: В розрахунково-графічній роботі проаналізована, систематизована та структурована інформація щодо методів та алгоритмів управління пасажирськими перевезеннями. Розроблені новітні заходи та рекомендовані сучасні підходи до удосконалення технології пасажирських перевезень.  Комплексно враховані фактори, що впливають на  витрати пасажирських перевезень. Автором використовувалися вже опубліковані дані, а також результати власних досліджень в цьому напрямку. Запропонована методика також підвищити ефективність опанування студентами відповідних знань.

Область діяльності партнера: транспортний сектор, підприємства пасажирського автомобільного транспорту, освітні та наукові установи.

Задачі, що стоять перед партнером: удосконалення та імплементація алгоритмів та концепцій удосконалення технології пасажирських перевезень.

Країни яким надається перевага: Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович