Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» денної форми навчання

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів напряму підготовки 
«Менеджмент» денної форми навчання
Анотація пропозиції :
Фахівці університету в м. Києві уклали методичні вказівки, що 
використовуються для вивчення дисципліни «Маркетинг» студентами 
напряму підготовки «Менеджмент». Використання методичних вказівок 
дає можливість студентам самостійно опрацювати теми необхідні для 
оволодіння матеріалом. Автори шукають партнерів для співпраці 
в освітній сфері.
Опис пропозиції:
Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни «Маркетинг» допомагають студентам опанувати  теорію, 
методологію маркетингу, виробити вміння та навички здійснення управлінських 
функцій на підприємстві на основі маркетингу з метою задоволення потреб 
споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.
Матеріал для самостійного опрацювання розділений на 8 тем, що включають 
широкий перелік питань для самостійного опрацювання, практичні завдання 
та виробничі ситуації, список рекомендованої літератури та питання до заліку 
(іспиту) з даної дисципліни.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Містить питання для самостійної роботи, а також практичні завдання та виробничі 
ситуації за темами до навчальної програми вивчення дисципліни «Маркетинг»
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
COPYRIGHT

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги 
7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освтіня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
педагогічна діяльність
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010. м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Ільченко В.Ю., 
Мітченко Г.В.
Відділ/Департамент:
кафедра менеджменту
Телефон:
044 2808438
E-mail:
nika-ivg@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв М.М.