Методичні вказівки до виконання практичних робіт. Управління ланцюгом постачань

Опис пропозиції: Зміст методичних вказівок орієнтовано на формування у студентів знань та практичних навичок, що сприятиме подальшому ефективному їх використання у професійному середовищі. В методичних вказівках надана інформація про управління матеріальними потоками з залученням автомобільного транспорту, методи і форми організації та управління виробництвом, доставкою автомобільним транспортом тощо.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: В методичних вказівках проаналізована, систематизована та структурована інформація щодо методыв та алгоритмів управління ланцюгом постачань. Авторами використовувалися вже опубліковані дані, а також результати власних досліджень в цьому напрямку. Запропонована методика оцінювання дозволяє підвищити ефективність функціонування ланок системи організації перевезень та підвищити ефективність опанування студентами відповідних знань.

Область діяльності партнера: транспортний сектор, підприємства автомобільного транспорту, освітні та наукові установи

Задачі, що стоять перед партнером: удосконалення та імплементація алгоритмів та концепцій управління ланцюгом постачань

Країни яким надається перевага: Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.

Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.