Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Статистика» для студентів напряму підготовки «Туризм» денної форми навчання

1. Загальний опис:
Заголовок:
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи 
з дисципліни «Статистика» для студентів напряму підготовки «Туризм» 
денної форми навчання
Анотація пропозиції :
Фахівці ВНЗ (м. Київ) уклали методичні вказівки для вивчення дисципліни 
«Статистика» студентами за напрямом підготовки «Туризм». Їх використання 
дає змогу студентам оволодіти теоретичними знаннями та практичними 
навичками статистичного аналізу, навчитись проводити статистичні дослідження, 
обчислювати узагальнюючи показники, будувати статистичні таблиці, графіки, 
виявляти закономірності й тенденції розвитку досліджуваних явищ. Автори 
шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.
Опис пропозиції:
Методичні вказівки для студентів стаціонару містять перелік лекційних тем, 
лабораторні та самостійні завдання до кожної з тем, перелік питань для 
самостійного пошуку та підготовки рефератів, перелік рекомендованої літератури 
до вивчення дисципліни «Статистика».
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропоновані методичні вказівки містять комплекс лабораторних робіт та 
завдань до  самостійної роботи за темами курсу «Статистика», виконання яких 
забезпечує формування у студентів практичних навичок та проведення 
статистичного дослідження на ринку туристичних послуг
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання    
2.3.  Управління процесами, логістика
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Додаткова інформація:
Методичні  вказівки готові.
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
COPYRIGHT

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення
9.2. Фінанси, страхування
9.3. Послуги
7) Іншіпослуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Методичні вказівки  можуть бути використані у наступних галузях: 
освітні послуги,  туристично-рекреаційної сфери тощо.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
педагогічна діяльність
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010. м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Хобта Михайло Олексійович, 
Сукманюк Вікторія Михайлівна
Відділ/Департамент:
кафедра менеджменту
Телефон:
044 2808438
E-mail:
ruslan050371@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв М.М.